MapGuide
WebGIS
Google Earth
  • Инжењерски оријентисан
  • Боље барата са векторским подацима
  • Омогућава провидност растерских
    слојева (лејера)
  • Геореференцирани урбанистички
    планови на сателитском снимку

MapGuide je сервер којим je омогућен брз приступ генералном урбанистичком плану (ГУП), као и плановима детаљне регулације (ПДР). Претрагом грађани могу лако и брзо доћи до информација о намени земљишта на њиховој адреси.

>> Прочитајте упутство за MapGuide

>> Приступите MapGuide серверу

WebGIS je сервер којим je омогућен брз приступ генералном урбанистичком плану (ГУП), растерским плановима детаљне регулације (ПДР) можете да подесите транспарентност и тако имате истовремено увид у ПДР на орто-фото подлози (авионски снимци). Затим погледате да ли постоји ПДР за вашу адресу и потом га активирате. Легенде за сваки ПДР постоје на самом плану са десне стране.

>> Прочитајте упутство за WebGIS

>> Приступите WebGIS серверу

Google Earth омогућава грађанима увид у све усвојене планове детаљне регулације на територији ГО Звездара. Урбанистички планови су геореференцирани на сателитском снимку (тј. представљени у облику лејера којима можете по жељи да подешавате провидност). Неопходно је да претходно инсталирате Google Earth.

>> Прочитајте упутство за Google Earth

>> Приступите urbanizam.zvezdara.comГИС Звездара

Географски информациони систем Градске општине Звездара омогућава грађанима увид путем Интернетау ГУП (генерални урбанистички план), као и све усвојене планове детаљне регулације (ПДР) на територији ГО Звездаре. ГУП и ПДР су постављени по слојевима (лејерима) на oрто-фото снимак.

Постоји претрага по адреси (улица и кућни број), а могуће је претраживати саме планове по броју, односно опису, независно од адресе.

Најлакши и најбржи начин да видите намену земљишта на својој адреси је укључивање ГУП-а и уписивањем своје адресе у претрази, односно зумирањем мапе, а затим погледати у легенди шта која боја значи.

Следећи корак је да погледате да ли постоји ПДР за вашу адресу и уколико постоји да га активирате, легенде за сваки ПДР постоје на самом плану са десне стране.

Планове можете погледати без додатних инсталација програма, путем апликација MapGuide и WebGIS, које су развијене за потребе увида у ГУП и ПДР-ове.

Детаљне инструкције за коришћење Web-GIS-а пронаћићете у упутству за MapGuide, и упутству за WebGIS.

Важно!
Ако сте предузетник или привредно друштво, можете бесплатно да се рекламирате на Web-GIS серверу (MapGuide i WebGIS) Градске општине Звездара, довољно је да попуните контакт форму овде и да нам је пошаљете.


Пројекат финансира Европска унија
Садржај овог сајта је искључиво одговорност ГО Звездара и не представља званичaн став Европске уније.©2012. Градска општина Звездара - е-mail: info@zvezdara.org.rs